Lojistik İnşaat

Lojistik İnşaat

Lojistik binalar, lojistik depolama ve nakliye için özel binaları ifade eder. Lojistik park, çeşitli lojistik tesislerin ve farklı lojistik işletmelerinin, lojistik operasyonların yoğunlaştığı ve çeşitli ulaşım modlarının birbirine bağlı olduğu alanlarda merkezi olarak uzayda dağıtıldığı bir yeri ifade eder. Aynı zamanda belli bir ölçeğe ve çeşitli hizmet fonksiyonlarına sahip lojistik işletmeler için bir buluşma noktasıdır.

Kentsel trafik sıkışıklığını hafifletmek, endüstrinin çevre üzerindeki baskısını azaltmak, endüstriyel uyumu sürdürmek, lojistik endüstrisinin gelişme eğilimine uymak, banliyölerde veya ana bölgeye yakın kentsel-kırsal sınır bölgesinde malların sorunsuz akışını gerçekleştirmek için trafik arterleri, yoğun olan bir dizi lojistik grup ulaşım, depolama, Market, bilgi ve yönetim fonksiyonlar belirlenir. Çeşitli altyapı ve hizmet tesislerinin kademeli olarak iyileştirilmesi yoluyla, burada toplanacak büyük ölçekli lojistik (dağıtım) merkezlerini çekmek ve ölçek faydaları elde etmek için çeşitli tercihli politikalar sağlamak, pazarı entegre etmede ve lojistik maliyetinin azaltılmasında önemli bir rol oynamıştır. yönetimi. Aynı zamanda şehir merkezinde büyük ölçekli dağıtım merkezlerinin dağılımının getirdiği çeşitli olumsuz etkileri azaltmış ve modern ekonomiyi destekleyen temel endüstri haline gelmiştir.

Belirli bir bölgede, emtia ile ilgili tüm faaliyetler ulaşım, lojistik ve dağıtımuluslararası ve yurt içi taşımacılık dahil olmak üzere çeşitli operatörler (OPERATOR) aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu operatörler, burada inşa edilen bina ve tesislerin (depolar, söküm merkezleri, envanter alanları, ofis alanları, otoparklar vb.) Sahipleri veya kiralayanları olabilir. Aynı zamanda, serbest rekabet kurallarına uymak için, bir yük köyü yukarıda belirtilen ticari faaliyetlerle yakından ilgili tüm işletmelerin girmesine izin vermelidir. Bir yük köyünün de yukarıda bahsedilen tüm operasyonları gerçekleştirmesi için tüm kamu tesislerine sahip olması gerekir. Mümkünse, çalışanlar ve kullanıcıların ekipmanları için kamu hizmetlerini de içermelidir. Çok modlu mal taşımacılığını teşvik etmek için, bir yük köyüne daha uygun çeşitli ulaşım modları (kara, demiryolu, derin deniz / derin su limanı, iç nehir ve hava) aracılığıyla hizmet etmek gerekir. Son olarak, bir yük köyünün, ister kamu ister özel olsun, tek bir ana yapı (RUN) tarafından işletilmesi gerekir.

Lojistik binalar kamu binalarına aittir. Zamanın hızla gelişmesiyle birlikte lojistik yapılar kendine özgü bir şekilde sunulur. Ayrıcalıklı lojistik parkları doğrudan rıhtımlara veya havalimanlarına gider ve özel dağıtım merkezleri doğrudan çeşitli dağıtım konumlarına giderek birleşik bir lojistik zinciri oluşturur.

100

Lojistik Parkı Depo

108

Lojistik Dağıtım Merkezi